دوره های آموزشی در آبفای شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز،  با توجه به استفاده بسیاری از شهرهای استان از سیستم کلر زنی برای گند زدائی آب، و به منظور آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان و رابطین کنترل کیفی با کم و کیفیت بهره برداری و استفاده از این سیستم، دوره آموزش تعمیر و نگهداری سیستم کلرزنی، برگزار گردید.