Percentage Valve

معرفی تجهیز شیر درصدی گاز کلر Percentage Valve Cl2

شیر درصدی در سیستم های فول اتوماغتیک شالوده آب در مسیر خلأ و ما بین کلریناتور و انژکتور نصب می گردد. وظیفه آن تنظیم مقدار گاز کلر خروجی از کلریناتور می باشد. این شیر دارای ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت می باشد که تحت فرمان یک سیستم کنترل کننده است. که فرمان به آن از طریق یک سیگنال mA 20-4 ارسال و اطلاعات عملکرد شیر نیز به صورت یک سیگنال mA 20-4 به سیستم باز می گردد.