کنترل پنل

معرفی تجهیز کنترل پنل:

 سیستم کلرزنی به صورت اتوماتیک به منظور تزریق دقیق گاز کلر و کاهش حداکثری خطاهای انسانی طراحی شده  است مبنای کارکرداین سیستم براساس انداه گیری آنلاین میزان  کلرباقیمانده محلول درآب می باشد. مزیت و برتری سیستم کلرزنی اتوماتیک تولید شرکت شالوده آب که آن راازدیگرسیستم های مشابه متمایز می کند بهشرح ذیل است:

– ایمنی و کنترل نشت گاز کلر در محیط علاوه بر تزریق گاز کلر به صورت اتوماتیک

– استفاده از PLC به عنوان کنترل کننده اصلی سیستم،دارای تمامی استانداردهای لازم جهتاستفاده درمحیط های صنعتی

– قابلیت مجهز شدن به سیستم تعویض کننده خودکارکپسول خالی با کپسول ذخیره (چنچ آور)

– دارای صفحه نمایش گرافیکیTOUCH SCREENباامکان تعریف کلیه پارامترهای تزریق برروی آن

– امکان اطلاع از میزان کلر باقی مانده بصورت نمودار در بازه های زمانی مختلف

– امکان اتصال به شبکه های کنترلی به منظور نمایش از راه دور(REMNOTEMONITORI)بصورت

باسیم و بی سیم دارای خروجی های شبکه مودباس و اترنت ( OPTIONAL)

– نصب شیر درصدی (CONTROL VALVES) برروی مسیرمکش گازکلر و بعد از کلریناتوردستی

– راه اندازي آلارم هاي صوتي و نوري جهت آگاهي محلي از بروز نشت

– راه اندازي خنثي ساز و فن هواكش به منظور تخليه گاز كلر نشت يافته

– ارسال پيام كوتاه (SMS) براي ۱۰ نفر از مسوولين و بهره برداران

– شايان ذكر است در اين سيستم مي توان با افزودن سنسورهاي ديگر از قبيل دما، كدورت،زلزله و…ازديگر

شرايط موجود در محيط نيز اطلاع يافته و از آنها در موارد مورد نياز استفاده كرد.