کلر زن گازی آلفا Alpha

معرفی تجهیز کلریناتور گازی – آلفا :
دارای قابلیت تزریق گاز کلر از صفر تا ۴ کیلوگرم در ساعت با تعویض شیشه می باشد. جهت استفاده در تصفیه خانه ها، مجموعه های ورزشی، کارخانه های صنعتی و… می باشد. کلریناتور گازی Alpha جهت گندزدایی آب و از نوع کلریناتور دیواری است و مجهز به  نصب مانومتر دیافراگم دار می باشد که فشار گاز کلر در کلریناتور و خط تزریق را نشان می دهد.