شیر کمکی مخصوص گاز كلر  Auxiliary Valve Cl2

معرفی تجهیز شیر کمکی مخصوص گاز كلر با قابلیت نصب بر روی کپسول گاز کلر  Auxiliary Valve Cl2

شیر کمکی یک شیر سوزنی است که در سیستم های کلرزنی برای محافظت از خط لوله روی شیر مخزن نصب می شود و لوله انعطاف پذیر به آن متصل می شود. به این ترتیب با بسته بودن شیر کمکی به عنوان تجهیز قطع جریان گاز یا مایع کلر هنگام تعویض مخازن پر و خالی، از ورود رطوبت هوا به داخل لوله و خوردگی ناشی از آن جلوگیری بعمل می آید.

شیر کمکی بر روی شیر اصلی کپسول نصب می شود و به دلیل وجود تفلونی در بخش تحتانی این شیرها، عمل گاز بندی سریع تر صورت می گیرد و در صورتی که شیر کپسول گاز کلر به هر دلیلی گازبند  نگردد به سادگی به وسیله شیر ایمنی عمل گازبندی انجام می گیرد.

شیر کمکی، ایمنی شیر برنجی کپسول را ارتقاء می دهد زیرا اپراتور تنها یکبار شیر کپسول را باز نموده و دیگر نیازی به استفاده از آچار فرانسه و دیگر تجهیزات برای باز و بسته نمودن شیر کپسول ندارد.