سیستم قطع کن MIS

معرفی تجهیز نشت ياب هوشمند گاز كلر مدل  M.I.S:

مبنای کارکرد این سیستم بر اساس اندازه گیری میزان گاز کلر در محیط به وسیله سنسور و مقایسه آن با معیار انتخابی واستاندارد بهره برداران به عنوان نقطه بحرانی و خطر تعریف شده است ،شایان ذکر است این سیستم توانایی افزودن سنسورهای دیگراز قبیل دما، کدورت، زلزله و…را دارا می باشد. سيستم موجود به منظور كنترل،‌ جلوگيري و خنثي سازي نشت گاز كلر در تجهيزات كلرزني مورد استفاده در صنايع طراحي شده است.

بر اين اساس سيستم به در صورت هوشمند با اندازه ­گيري ميزان گاز كلر محيط، در هنگام نشت، اقدامات زير را به صورت همزمان انجام مي­ دهد:

بستن مسير گاز كلر از سر كپسول توسط شير برقي

راه اندازي آلارم­هاي صوتي و نوري جهت آگاهي محلي از بروز نشت

راه اندازي خنثي ساز و فن هواكش به منظور تخليه گاز كلر نشت يافته